Periuk nasi dan perihal orang Melayu

Hal ehwal orang Melayu merupakan topik yang tidak pernah basi di Malaysia. Baik dari segi politik, ekonomi mahupun sosial, kepentingan dan kehendak orang Melayu tidak dapat dipisahkan daripada persoalan-persoalan dasar dan identiti negara bangsa. Statistik terkini menunjukkan bahawa kaum Bumiputera merupakan kumpulan etnik yang terbanyak, iaitu seramai 69.8% daripada jumlah keseluruhan penduduk di Malaysia.[1] Maka […]

Periuk nasi dan perihal orang Melayu Read More ยป