Kritis

Photo by: Malaymail

Akta Ekonomi, GIG satu alternatif

Setelah Revolusi Industri 4.0, seluruh dunia mengalami perubahan yang drastik dari segi ekonomi dan perniagaan. Ini secara tidak langsung telah mengubah landskap dunia pekerjaan. Perkembangan dunia teknologi ini telah menyebabkan wujudnya perniagaan yang dipanggil ‘disruptive’ kerana ‘mengganggu’ status quo atau kebiasaan aturan di dalam industri tersebut. Oleh sebab itu, terdapat suatu keperluan yang besar terutamanya […]

Akta Ekonomi, GIG satu alternatif Read More »

Seni berfikir yang hilang dan persoalan pendidikan ummah

Dunia pendidikan sudah berkembang dengan begitu pesat dan mengalami perubahan mendadak seiring perubahan zaman dan teknologi. Universiti-universiti, kolej-kolej, dan sekolah- sekolah dengan tujuan yang pelbagai dengan begitu banyak ibaratnya cendawan yang tumbuh selepas turunnya hujan. Walaupun begitu, ada suatu bidang yang bersifat langka dan jarang dibicarakan namun sangat rapat dengan dunia pendidikan dan ilmu epistemologi

Seni berfikir yang hilang dan persoalan pendidikan ummah Read More »