Photo by: Malaymail

Akta Ekonomi, GIG satu alternatif

Setelah Revolusi Industri 4.0, seluruh dunia mengalami perubahan yang drastik dari segi ekonomi dan perniagaan. Ini secara tidak langsung telah mengubah landskap dunia pekerjaan. Perkembangan dunia teknologi ini telah menyebabkan wujudnya perniagaan yang dipanggil ‘disruptive’ kerana ‘mengganggu’ status quo atau kebiasaan aturan di dalam industri tersebut. Oleh sebab itu, terdapat suatu keperluan yang besar terutamanya […]

Akta Ekonomi, GIG satu alternatif Read More »